Välkommen till plusPT!

plusPT handlar om träning i utomhusmiljö! Naturen ger kraft och energi som gör att träningen får en extra skjuts och ny dimension. Träningen läggs upp utifrån dina målsättningar och vi arbetar tillsammans mot målet. plusPT utnyttjar huvudsakligen den egna kroppen som redskap. Träningen sker alltid utomhus och styrkan byggs upp inifrån och ut.

 

.